2741054887 ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 15 - ΖΕΥΓΟΛΑΤΕΙΟ, Κόρινθος

Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα

Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα

Το κατάστημά μας εξυπηρετεί επαγγελματίες παραγωγούς αλλά και ερασιτέχνες καλλιεργητές. Είμαστε στη διάθεση σας για να σας συμβουλεύσουμε και να σας βοηθήσουμε σε κάθε πρόβλημα ή απορία σχετικά με την καλλιέργεια ή τα γεωργικά εφόδια που σας χρειάζονται.

Η φιλικότητα, η γνώση και το οικείο περιβάλλον εγγυώνται μία εποικοδομητική συνεργασία.
Η ορθή χρήση των κατάλληλων φαρμάκων είναι ο σύμμαχος της καλλιέργειάς σας!Τα φυτοφάρμακα καταπολεμούν και προλαμβάνουν αποτελεσματικά τις ασθένειες και τους εχθρούς που μπορεί να ευδοκιμήσουν στο έδαφός σας, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην ορθή ανάπτυξη του φυτού.

Θα βρείτε δεκάδες επιλογές από εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα, βακτηριοκτόνα και ζιζανιοκτόνα , για κάθε τύπο καλλιέργειας για πραγματικά ολοκληρωμένη φυτοπροστασία.
Αν είστε ερασιτέχνης, πριν τη χρήση του εκάστοτε γεωργικού φαρμάκου να συμβουλεύεστε υποχρεωτικά αρμόδιο Γεωπόνο!