2741054887 ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 15 - ΖΕΥΓΟΛΑΤΕΙΟ, Κόρινθος

Βιολογική γεωργία - Κρυφό μενού

Βιολογική γεωργία, Βιολογικά σκευάσματα

Η  βιολογική  γεωργία  είναι  ένα  ολοκληρωμένο σύστημα παραγωγής και διαχείρισης αγροτικών προϊόντων, που προστατεύει το περιβάλλον σε όλα τα στάδια διαχείρισης του οικοσυστήματος, προασπίζοντας  ταυτόχρονα  την υγεία των καταναλωτών.
Το  ολοκληρωμένο  αυτό  σύστημα  ,  σέβεται  τη  φύση  και  προσπαθεί  να συνεργάζεται αρμονικά μαζί της. Στη λογική του ακριβώς αυτή εντάσσεται η διατήρηση ενός ζωντανού και υγιούς εδάφους, η διατήρηση της μεγαλύτερης δυνατής ποικιλομορφίας  ζωικών  και  φυτικών  οργανισμών στο οικοσύστημα της  καλλιέργειας – για μεγαλύτερη  σταθερότητα  και έλεγχο  του  πληθυσμού των φυτοπαρασίτων, μέσω της “φυσικής αυτορρύθμισης” – η όσο το δυνατό στενότερη  ανακύκλωση  της  ύλης  και  η  αποφυγή  της  χρήσης  χημικών συνθετικών και φυτοφαρμάκων.
Με λίγα λόγια , η βιολογική γεωργία χρησιμοποιεί ήπιες τεχνικές καλλιέργειας και μέσα φυτοπροστασίας και λίπανσης, που δεν αποτελούν κίνδυνο για το περιβάλλον,  αξιοποιώντας  τις  σύγχρονες  κατακτήσεις  της  επιστήμης,  της εμπειρίας, αλλά και της ντόπιας παράδοσης.

Στο σημείο αυτό χρειάζεται να διευκρινιστεί  ότι  η βιολογική  παραγωγή  δεν θα  πρέπει  να ταυτίζεται  με  την παραδοσιακή  γεωργία,  καθώς  δεν  αποτελεί  επιστροφή  στη  λίθινη  εποχή, όπως  συχνά  της καταλογίζεται,  αλλά  μπορεί  και  αξιοποιεί  κάθε  καινούργια επιστημονική  γνώση,  στο  βαθμό  που  αυτή  λειτουργεί  σε  αρμονία  με  τις φυσικές διαδικασίες και όχι ενάντια τους, υιοθετώντας παράλληλα πολύτιμες παραδοσιακές τεχνικές που έχουν ξεχαστεί.

Oι διαφορές της βιολογικής καλλιέργειας από τη συμβατική έχει να κάνει, κυρίως, με τον τρόπο τον οποίο παρεμβαίνουμε:
στη θρέψη του  φυτού,  όπου  τα  χημικά  λιπάσματα  αντικαθιστούνται πλήρως με οργανικά, με τη μέθοδο της κομποστοποίησης από φυτικά και  ζωικά υπολείμματα που συναντώνται  στη  φύση,  καθώς επίσης με ορυκτά πετρώματα, φύκια, εκχυλίσματα φυτών, στη φυτοπροστασία, όπου  η  αντιμετώπιση  των  ασθενειών γίνεται κυρίως με την πρόληψη, όπως:

  • έλεγχο κλιματικών συνθηκών (όσο είναι δυνατόν),
  • χρήση φυτικών εκχυλισμάτων π.χ. τσουκνίδα,
  • βακτήρια και μύκητες ανταγωνιστές στα παθογόνα

και  στο έδαφος, όπου  επιδιώκεται  η  υγεία  και  η  διατήρησή  της γονιμότητας με την οργανική ουσία και τους οργανισμούς που δίνουν στα φυτά τα χρήσιμα θρεπτικά συστατικά.