2741054887 ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 15 - ΖΕΥΓΟΛΑΤΕΙΟ, Κόρινθος

Λιπάσματα - Κρυφό μενού

Λιπάσματα

Μεταξύ άλλων, προσδιορίζουμε τα παρακάτω:

 • Υγρασία
 • Τέφρα
 • Οργανική ουσία
 • pH
 • Αγωγιμότητα
 • Μακροθρεπτικά στοιχεία Ν-Κ-Ρ όλων των μορφών
 • Κάλιο
 • Μαγνήσιο
 • Νάτριο
 • Θείο
 • Χλώριο
 • Ιχνοστοιχεία
 • Τοξικά και βαρέα μέταλλα
 • Κοκκομετρία
 • Χουμικά και φουλβικά οξέα
 • Φυσικές παραμέτρους (συσσωμάτωση, αντοχή κόκκων σε τριβή, αντοχή σε κατάθλιψη, ποσοστό σκόνης, πορώδες).